اخبار برگزیده

کار فرهنگی زمان و مکان ندارد

سفر دو روزه ای به ساحل نیلگون خزر داشتیم

نکته بسیار جالب و ارزنده ی آن ابتکار طلبه های جوان خطه ی شمال در

برپایی جشن های چند دقیقه ای و ایجاد شور و نشاط بین حاضرین در ساحل

خزر و بیان احکام اسلامی و چند روایت و توزیع شکلات بین حاضرین بود.

ممانعت از حضور بچه ها در مراسم اولیه  از سوی والدین و حضور والدین در

این مراسم شاد و فرهنگی موجب شده بود شور و نشاط مضاعفی بین مسافرین

سواحل خزر به چشم آید.


کار فرهنگی زمان و مکان ندارد

کار فرهنگی زمان و مکان ندارد

کار فرهنگی زمان و مکان ندارد

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها